Niniejszy adres dotyczy usługi WMS będącej standardem OGC.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema rodzajami zapytań:
1. GetCapabilities Opis Przykład
2. GetMap Opis
3. GetFeatureInfo Opis

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Geo-System Sp. z o.o.
tel.: +48 22 847 35 80
e-mail: service@geo-system.com.pl

Mapa pokazująca jednostki, których usługa WMS jest dodana do usługi zintegrowanej